വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രാദേശികം

more

ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിളിൽ എപ്പിലെപ്സി സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു.

ലോക അപസ്മാര ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹോപ്പ്

read more

മാന്യമഹാജനങ്ങളെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടന്നു

പിലാത്തറ ഡോട്ട് കോം  ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ

read more

നിങ്ങളുടെ വാര്‍ത്ത‍

more

പുതിയതായി നിർമിച്ച മാടക്ക ഗോവിന്ദൻ സ്മാരക മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി 12 ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 3.30 ന്

ചെറുതാഴം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പെരിയാട്ട് പ്രദേശത്ത്.

read more

റെഡ്സ്റ്റാർ കൊവ്വൽ ഫ്ലോട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.

ചെറുതാഴം - വയലപ്ര അണീയക്കര ശ്രീപൂമാല ഭഗവതി.

read more

രക്തദാന ദിനാചരണം

കണ്ണൂർ: ഒക്ടോബർ 1 രക്തദാന ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച്.

read more

നാടിന്‍റെ രുചിക്കൂട്ട്

more

മാഗി ബോള

read more