വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രാദേശികം

more

വാരണക്കോട് എ. എൽ.പി സ്കൂളിൻ്റെ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി - അദ്ധ്യാപക സംഗമം 14-ന്

പിലാത്തറ ചെറുതാഴത്തെ കുന്നുംപുറം  വാരണക്കോട്

read more

ഗ്രാമോത്സവം പെരിയാട്ട് മെയ് 13-ന്

പ്രവർത്തന രംഗത്ത് 30 വർഷംപൂർത്തിയാക്കിയ

read more

നിങ്ങളുടെ വാര്‍ത്ത‍

more

കുഞ്ഞിമംഗലം ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ മ്യൂസിക് നൈറ്റും ഫൈൻ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റും

കുഞ്ഞിമംഗലം ഫൈൻ ആർട്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ മ്യൂസിക്.

read more

സ്കൂളുകൾക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു

കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ.

read more

ഉദ്ഘാടനവും യാത്രയയപ്പും 31 ന്

കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവ.സെൻട്രൽ യു.പി സ്കൂൾ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ.

read more