അടുക്കള

കൊതിയൂറും വട്ടയപ്പം !

വട്ടയപ്പം read more

മാഗി ബോള!


ചേരുവകള്‍

read more

സ്വാദിഷ്ടമായ ചക്ക കേക്ക്!

ചക്ക കേക്ക് (കുക്കര്‍ ചക്ക...

read more

വിഷു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ണി അപ്പം !

ഉണ്ണി അപ്പം.

ചേരുവകൾ...

read more

ജോർദ്ദാൻ ബിരിയാണിയും പിന്നെ  ബീഫും ഫ്രെയ്യും !

പിലാത്തറയിലെ രുചിയിടങ്ങൾ തേടിയുള്ള...

read more

ചക്കക്കുരു മാങ്ങാ കറി !

ചക്കക്കുരു മാങ്ങാ കറി With മുരിങ്ങ...

read more

ചക്ക ചുള്ള അച്ചാർ !

ചക്ക ചുള്ള അച്ചാർ  പിലാത്തറ...

read more

ചക്കകുരു ദോശ  !

ചക്കകുരു ദോശ - പിലാത്തറ...

read more

ചക്കപ്പഴം പ്രഥമൻ !

 ചക്കപ്പഴം പായസം                      ...
read more