അടുക്കള

ജോർദ്ദാൻ ബിരിയാണിയും പിന്നെ  ബീഫും ഫ്രെയ്യും !

പിലാത്തറയിലെ രുചിയിടങ്ങൾ തേടിയുള്ള...

read more

ചക്കക്കുരു മാങ്ങാ കറി !

ചക്കക്കുരു മാങ്ങാ കറി With മുരിങ്ങ...

read more

ചക്ക ചുള്ള അച്ചാർ !

ചക്ക ചുള്ള അച്ചാർ  പിലാത്തറ...

read more

ചക്കകുരു ദോശ  !

ചക്കകുരു ദോശ - പിലാത്തറ...

read more

ചക്കപ്പഴം പ്രഥമൻ !

 ചക്കപ്പഴം പായസം                      ...
read more

ചക്കപ്പഴം മധുര ഇഡലി !

.☺☺☺☺☺ ചക്കപ്പഴം മധുര ഇഡലി ..............................   അര കിലോ...
read more

മുതിര തോരൻ!

മുതിര കുക്കറിലിട്ട്  വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ചു ഉപ്പും...
read more

മഷ്റൂം  പെപ്പർ  ഫ്രൈ!

  "മഷ്റൂം  പെപ്പർ  ഫ്രൈ"  ആവശ്യമുള്ള...
read more

കാന്താരി മുളക് അച്ചാർ!

കാന്താരി മുളക് അച്ചാർ ചേരുവകൾ  കാന്താരി മുളക് -...
read more