കൃഷി

കൃഷി ടിപ്പ്സ്സ്!

വീട്ടു പറബിലെ ചെടികൾക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു പൈപ്പ്...
read more

കീടനിയന്ത്രണം കീടനാശിനിയായി കഞ്ഞിവെള്ളം.!

കീടനിയന്ത്രണം കീടനാശിനിയായി കഞ്ഞിവെള്ളം.    ...
read more

ചെലവില്ലാ കൃഷി ലാഭകൃഷി!

ബക്കളത്തെ സി. അനില്‍കുമാറിന്റെ കൃഷി സ്ഥലത്ത്...
read more

മറന്നുപോയോ അടതാപ്പിനെ!

        ഒരുകാലത്ത് മലയാളികള്‍ കറികളില്‍ ധാരാളമായി...
read more

#തക്കാളിയ്ക്കൊപ്പം!

തക്കാളി പൂവിട്ടു തുടങ്ങുന്നു. ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ ഫിഷ്...
read more

പടവലം കൃഷി!

പടവലം  ---------- കേരളത്തില്‍ ധാരാളമായി...
read more

പഴം ജാം എന്തൊരു സ്വാദ് !!

പഴം ജാം ( Banana Jam) ചേരുവകള്‍ : പാളയംകോടൻ പഴം - 25 എണ്ണം  ...
read more