കൃഷി

കൃഷിത്തോട്ടം ഗ്രൂപ്പ് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ!

സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മകൾ എന്നത് ഇന്നൊരു വാർത്തയല്ല   കാർഷിക...
read more

വള്ളിപ്പയർ കൃഷി ചെയ്യാം!

വള്ളിപ്പയർ നടാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാസം ജുലായ് ആണ് . എങ്കിൽ...
read more

ഗ്രോബാഗ് കൃഷിക്ക് ഒരു ടൈംടേബിൾ!

 ഗ്രോബാഗ് കൃഷിക്ക് ഒരു ടൈംടേബിൾ ഒരാഴ്ച ചെയ്യേണ്ട...
read more

ശീതകാല പച്ചക്കറി വിളവെടുക്കാം cabbage & coli flower !

cabbage & coliflower cabbage മൂപ്പ് (തൈ നട്ട ശേഷം പൂര്‍ണ്ണ ഗുണത്തോടെ...
read more

രുചിയിൽ കേമൻ വേങ്ങേരി വഴുതന !

വഴുതന കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല രുചിയുളളതും ,കമർപ്പ്...
read more

വെണ്ടയിലെ ഉറുമ്പ് ശല്യം ഒഴിവാക്കാം!

കാർഷിക ടിപ്സ്  വേപ്പിന്‍ പിണ്ണാക്ക് 25 ഗ്രാം കുഴി...
read more