വാര്‍ത്താ വിവരണം

കണ്ണൂരിന്റെ അഭിമാനമായി ദേവിക ശ്രീജിത്ത്

8 January 2018
Reporter: badarudeen mandoor

തൃശ്ശൂരിൽ നടക്കുന്ന കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ  കവിതാ രചനയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ മാടായി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി ദേവിക ശ്രീജിത്ത്Tags: