ഛായാചിത്രം കാഞ്ചനമാല

Reporter: unni puthoor

മല്ലിക ചട്ടിയോൾ വരച്ച  മുക്കം മൊയ്തീന്‍ സേവാമന്ദിര്‍ ഡയറക്ടര്‍ കാഞ്ചനമാലയുടെ  ഛായാചിത്രം കാഞ്ചനമാലയ്ക്കു
പിലാത്തറ ഡോട്ട് കോം പ്രീലോഞ്ചിങ്  വേദിയിൽ കൈമാറിയപ്പോൾ.

...


loading...