വിവരണം വരച്ച ചിത്രങ്ങള്‍


ഛായാചിത്രം കാഞ്ചനമാല

മല്ലിക ചട്ടിയോൾ വരച്ച  മുക്കം മൊയ്തീന്‍ സേവാമന്ദിര്‍ ഡയറക്ടര്‍ കാഞ്ചനമാലയുടെ  ഛായാചിത്രം കാഞ്ചനമാലയ്ക്കു
പിലാത്തറ ഡോട്ട് കോം പ്രീലോഞ്ചിങ്  വേദിയിൽ കൈമാറിയപ്പോൾ.

...
Reporter: unni puthoor


loading...