വാര്‍ത്താ വിവരണം

ഞായറാഴ്ച കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും .

2 March 2018
Reporter: ഹരിദാസ് പാലങ്ങാട്ട്

400 KV പവർ ഗ്രിഡ് ലൈനിലും 220 KV കാഞ്ഞിരോട് സബ് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള അരീക്കോട്- കാഞ്ഞിരോട് 220 KV ഓർക്കാട്ടേരി-കാഞ്ഞിരോട് എന്നീ ലൈനുകളിൽ അറ്റകുറ്റപണി നടക്കുന്നതിനാൽ 4-3-2018 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി വിതരണം തടസപ്പെടുമെന്ന് ഡെപൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിച്ചു.Tags:
loading...