വാര്‍ത്താ വിവരണം

 പി.പി പവിത്രന് ചികിത്സാ  സഹായം കൈമാറി

20 June 2018
Reporter: pilathara.com
ചുമടുതാങ്ങിയിലെ        പി.പി പവിത്രന് ചികിത്സാ  സഹായം DCC ജനറൽ സിക്രട്ടറി  Adv നൗഷാദ് വാഴവളപ്പിൽ നൽകി

ചെറുതാഴം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ്സ് കമ്മറ്റി  ചുമടുതാങ്ങിയിലെ        പി.പി പവിത്രന് ചികിത്സാ  സഹായം DCC ജനറൽ സിക്രട്ടറി  Adv നൗഷാദ് വാഴവളപ്പിൽ നൽകി ചടങ്ങിൽ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡന്റ   സുമേഷ് പി.വി  ബ്ലോക്ക് സിക്രട്ടറി   ഡക്ളസ് കെ.       മാർ ക്ലോസ്, മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി.ടി.വി പത്മനാഭൻ ,ജവ      ഹർ ബാലജനവേദി ചെയർമാൻ വരുൺ കൃഷ്   ണൻ ,ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് അജേഷ് കോക്കാട്, സജീവൻ കോക്കാട് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.Tags:
loading...