വാര്‍ത്താ വിവരണം

പിലാത്തറ കോക്കാട്ടിലെ ചട്ട ശങ്കരൻ നിര്യാതനായി.

23 November 2017
Reporter: Farook.M.K

പിലാത്തറ കോക്കാട്ടിലെ ചട്ട ശങ്കരൻ നിര്യാതനായി. സംസ്ക്കാരം ഇന്ന്  ( 23-11-2017 വ്യാഴം ) വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് . മക്കൾ മഹേന്ദ്രൻ , മഹേഷ് , മഹിത Tags:
loading...