വാര്‍ത്താ വിവരണം

പഴയങ്ങാടി KST P റോഡിൽ വീണ്ടും അപകടം

4 December 2017
അപകടം തുടർക്കഥയാകുമ്പോൾ KSTP

ചെറുകുന്ന് കൊവ്വപ്രം AKG സെന്ററിന് സമീപം ഇലട്രിക്ക് പോസ്റ്റിന് ഇടിച്ച് തകർന്ന ടിപ്പർTags:
loading...