പ്രാദേശീക ജനറല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ദേശീയ ലൈൻമാൻ ദിനം ആചരിച്ചു!


ജെ സി ഐ  പിലാത്തറയുടെ "സല്യൂട്ട് ദി...

read more

പിലാത്തറ ഫെസ്റ്റ് സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു!

ജെ സി ഐ പിലാത്തറ ഫെസ്റ്റ് സഘാടക സമിതി ഓഫീസ്...

read more

ജെ സി ഐ  പിലാത്തറ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ  സംഘാടക സമിതി യോഗം നടന്നു!

ജെ സി ഐ  പിലാത്തറ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ   സംഘാടക സമിതി...

read more

മഞ്ഞൾ കൃഷി വിളവെടുപ്പ്!

ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ചെറുതാഴം വെസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ...

read more

പഠനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു!

പിലാത്തറ: പിലാത്തറ യു.പി.സ്കൂളിൽ...

read more