പ്രാദേശീക ജനറല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍കടയക്കര മഖാം ഉറൂസ് തുടങ്ങി!

മാതമംഗലം : ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ എരമം–കടയക്കര മഖാം...

read more

സൗജന്യ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനം പിലാത്തറ ഡോട്ട് കോം അവസരമൊരുക്കുന്നു !

നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ഏതുമാകട്ടെ , വിവര സാങ്കേതിക...

read more

പിലാത്തറയിൽ ലയൺസ്‌ ക്ലബ്ബ് യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചു !

പിലാത്തറ ലയണ്‍സ് ക്ലബ്ബ് ഡിസ്ട്രിക്ട്...

read more

മാടായി ഇട്ടമ്മൽ ക്ഷേത്ര കളിയാട്ടത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം!

പഴയങ്ങാടി∙ മാടായി ഇട്ടമ്മൽ പുതിയഭഗവതി...

read more

ഗ്രാമിക കുഞ്ഞിമംഗലം ജേതാക്കളായി!

വി.ആർ.നായനാർ സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയം യുവജനവേദി...

read more

കേരളത്തിലെ ചുമർചിത്രങ്ങൾ‌ പൈതൃക സ്വത്ത്: ഹിമ്മത് സിങ് !

പിലാത്തറ ∙ പാരമ്പര്യത്തിലധിഷ്‌ഠിതമായ...

read more