കല്ല്യാശ്ശേരി വാർത്തകൾ

കല്യശ്ശേരി മണ്ഡലം സമഗ്ര കൈപ്പാട് കൃഷി പദ്ധതി!

കൈപ്പട് കർഷകർക്ക്  സ്വന്തമായുള്ള ഒരു...

read more

ജുവല്ലറി കവർച്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പഴയങ്ങാടിയുടെ ആദരം!

അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നാളെ വൈകു.5 മണിക്ക് ( 27.6.2018)...

read more

മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് പദ്ധതി നാടിന‌് കുതിപ്പാകും: സെമിനാർ !

മലബാർ റിവർ ക്രൂയിസ് പദ്ധതി  വിനോദ സഞ്ചാര...

read more

സ്കൂളുകളിൽ പരിസ്ഥിതി ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടിയുമായി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം!

പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ചെറുക്കൂ പരിസ്ഥിതിയെ രക്ഷിക്കൂ...

read more

പഴയങ്ങാടി  പാലം     സർവെ നടപടി പൂർത്തിയായി!

പഴയങ്ങാടി പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ...

read more