കല്ല്യാശ്ശേരി വാർത്തകൾ

സുൽത്താൻ കനാൽ നവീകരിക്കാൻ 2.75 കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി!

സുൽത്താൻ കനാൽ നവീകരിക്കാൻ 2.75 കോടി രൂപയുടെ...

read more

ഇരിണാവ് കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ് അക്കാദമി!

ഇരിണാവ് കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ് അക്കാദമി: ടി.വി. രാജേഷ്...
read more

കേരള ക്ഷേത്ര കലാ അക്കാദമി മ്യൂസിയം ഉത്ഘാടനം !

ദാരു ലോഹ ശിലാ മുഖത്തെഴുത്ത് മ്യൂസിയം മാർച്ച് 3 നു...
read more

സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സമ്മേളന ദീപശിഖ പ്രയാണം!

സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സമ്മേളന നഗരിയിൽ തെളിയിക്കുവാനുള്ള...
read more

ജ്യോതിസ് 2018 അവാർഡ് വിതരണം!

തങ്ങളുടെ പരിമിതികളെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും ലക്ഷ്യബോധവും...
read more

സെലസ്റ്റിയ ജ്യോതിശാസ്ത്ര ഉത്സവത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ ക്ലാസ് സമാപിച്ചു. !

കുട്ടികളെ ശാസ്ത്ര രഹസ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളറയിലേക്ക്...
read more