ഓര്‍മചെപ്പ്

ദയാബായ് - ജന്മദിനം!

 

21-02-1941

1 ദയാബായ് -...

read more

കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി നാടിൻ്റെ സഹോദരി യാത്രയായി !

പിലാത്തറ: ഒറന്നടത്ത്ചാൽ പാറമ്മൽ...

read more

മാഷെ ഞങ്ങൾ ജീവിതം എന്താണെന്നു  പഠിച്ചു.!

ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിച്ച എൻ...

read more

മരണത്തിലും രാമൻ മാസ്റ്റർ നമ്മളെ വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കുന്നു!

കുഞ്ഞിമംഗലം തെക്കുമ്പാട് സി.കെ.രാമൻ മാസ്റ്റർ...

read more

സി.കെ.രാഘവൻ: സഹകരണരംഗത്ത് മാതൃകയായ വ്യക്തിത്വം!

Jci പിലാത്തറ മെമ്പർ അരുൺ ബാബുവിൻ്റെ ...

read more

വിറാസ് കോളേജ്  എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിന് ഇന്ന് തുടക്കം !

എൻ എസ് എസ് വിറാസ്  യൂണിറ്റിന്  ആഭിമുഖ്യത്തിൽ...

read more

ഒടിയൻ അഥവാ ഒടിവെക്കുന്നവൻ ആരാണ് ? !

ഒടിയൻ എന്ന പദം പഴയ കാലത്ത് കേരളത്തിലെ നാട്ടിൻ...

read more