ഓര്‍മചെപ്പ്

എനിക്കുവിശക്കുന്നേ ....ഞാൻ ആദിവാസി...!

കോഴിക്കോട് പാളയം മുതല്‍ മിഠായിത്തെരുവിലെ എസ് കെ...
read more

തലശ്ശേരി അണ്ടലൂർ കാവ് ഒരു ഓർമ്മ !

  തലശ്ശേരി അണ്ടലൂർ കാവിനെ പറ്റി കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടും...
read more

ബാംബൂ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് - !

ബാംബൂ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു  സോഷ്യൽ...
read more

പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം തീർത്ത് രണ്ട് യുവാക്കൾ !

കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ പ്രതിഷേധ...

read more

ഓർമയിലെ കയ്യാലകൾ!

കയ്യാലകൾ  പാതയിക്കര നമ്പൂതിരിമാരെ കുറിച്ചൊരു...
read more

ഓർമ്മകളിലെ വയലപ്ര യാത്രകൾ !

വയലപ്ര അണീക്കര ആറാംപാട്ടു കാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അമ്മയുടെ കൂടെ...
read more

വിജയീഭവഃ ബിസിനസ് സമ്മിറ്റ് !

ലുലു മാളും മറ്റ് നിരവധി പ്രമുഖ  ബിസിനസ്...
read more

" ഇങ്ക ഞവരക്കിഴി പണ്ണിത്തരുമാ സാർ? "!

" ഇങ്ക ഞവരക്കിഴി പണ്ണിത്തരുമാ സാർ? " ആയുർവേദ...
read more

ഒരു കണ്ടക്ടറുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പ്!

*ഒരു#കണ്ടക്ടറുടെ#ഡയറിക്കുറിപ്പ്* കൈനിറയെ പണവും...
read more