ഓര്‍മചെപ്പ്

പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം തീർത്ത് രണ്ട് യുവാക്കൾ !

കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ പ്രതിഷേധ...

read more

ഓർമയിലെ കയ്യാലകൾ!

കയ്യാലകൾ  പാതയിക്കര നമ്പൂതിരിമാരെ കുറിച്ചൊരു...
read more

ഓർമ്മകളിലെ വയലപ്ര യാത്രകൾ !

വയലപ്ര അണീക്കര ആറാംപാട്ടു കാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അമ്മയുടെ കൂടെ...
read more

വിജയീഭവഃ ബിസിനസ് സമ്മിറ്റ് !

ലുലു മാളും മറ്റ് നിരവധി പ്രമുഖ  ബിസിനസ്...
read more

" ഇങ്ക ഞവരക്കിഴി പണ്ണിത്തരുമാ സാർ? "!

" ഇങ്ക ഞവരക്കിഴി പണ്ണിത്തരുമാ സാർ? " ആയുർവേദ...
read more

ഒരു കണ്ടക്ടറുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പ്!

*ഒരു#കണ്ടക്ടറുടെ#ഡയറിക്കുറിപ്പ്* കൈനിറയെ പണവും...
read more

ചില നാടകങ്ങൾ മറയാതെനിൽക്കും !

എന്‍റെ നാടക റിവ്യൂ  : പ്രണയ വസന്തം തീർത്തു ബദറുൽ...
read more

പിലാത്തറ ദം - ബിരിയാണി!

മിനിക്കഥ  പിലാത്തറ ദം - ബിരിയാണി പാന്റ്സിന്റെ...
read more

നെഞ്ചേറ്റു വാങ്ങുന്നു, നന്ദിയോടെ സർസയ്യിദിന്‍റെ  ഈ പുരസ്ക്കാരം!

നെഞ്ചേറ്റു വാങ്ങുന്നു, നന്ദിയോടെ സർസയ്യിദിന്‍റെ  ഈ...
read more