ഓര്‍മചെപ്പ്

സെലിബ്രറ്റിയല്ലാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരൻ തടികുറച്ച കഥ !

തടി കുറച്ച് നാട്ടിലെത്തിയ എന്നോട് നാട്ടിലെ ചിലർ...
read more

കണ്ണൂരിലെ സമാധാന പ്രാവ്.!

കണ്ണൂരിലെ സമാധാന പ്രാവ്. എന്റെ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ...
read more

സ്മരണാഞ്ജലി - ഓർമ്മപ്പൂക്കൾ!

#2017_ഡിസംബർ_07  ഇന്നേക്ക് 10 വർഷം കഴിയുന്നു അച്ഛൻ നമ്മളെ...
read more

ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ - ഖരം!

         പ്രകാശ് ചെങ്ങൽ അഭിനയത്തികവ്കൊണ്ട്...
read more

ഓർമ്മച്ചെപ്പ് - പിലാത്തറ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു കുട്ടിഡോക്ടർ!

‘‘മാമാ... ഞാൻ കുറച്ചുദിവസം മാമന്റെ അടുത്തേക്ക്‌...
read more

അതിയടം കണ്ണ പെരുവണ്ണാൻ!

         കണ്ണ പെരുവണ്ണാൻ കോലത്തു നാട്ടിലെ കാവുകളിൽ...
read more