പഠിപ്പുര

പരീക്ഷ പേടി അകറ്റാം . ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പഠിക്കാം !

ജെ സി ഐ പിലാത്തറയും ആർച്ചി കൈറ്റ്സ്...

read more

 യൂ പി സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായി സ്വാതന്ത്രദിന ക്വിസ് !

സ്വാതന്ത്രദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു പിലാത്തറ ഡോട്ട്...

read more

പഠിക്കാം മെഡിക്കൽ സ്ക്രൈബിങ് !

ബേസിക് കോളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു...

read more

കെ എൽ സി പിലാത്തറയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.!

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭാഷകൾ പഠിക്കാനുള്ള വേദിയായ...

read more

Medical Scribing Course @ Your Town !

A Medical Scribing Specialist is a personal assistant to the physician, performing among many tasks, electronic record keeping...

read more

പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്കായി കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും!

പയ്യന്നൂർ : ജെ സി ഐ പെരുമ്പയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്ലസ്...

read more