പ്രാദേശീക വാര്‍ത്തകള്‍ചക്ക മഹോൽസവം താവം ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു!

താവം ഈഗിൽ ആർട്‌സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിന്റെയും...

read more

"ബാങ്കിങ് മേഖല തൊഴിൽ അവസരങ്ങളുടെ ജാലകം" കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് നടന്നു !

ജെ സി ഐ പിലാത്തറ ഐ ബി ടി ഇൻസ്റിറ്റ്യൂമായി ചേർന്നു...

read more

ഉത്സവം-2018 ബഹു: മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും!

ജനഹൃദയങ്ങളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ കുളപ്പുറം വായനശാല...

read more

കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെമിനാർ പിലാത്തറയിൽ !

ജെ സി ഐ പിലാത്തറ ഐ ബി ടി ഇൻസ്റിറ്റ്യൂമായി ചേർന്നു...

read more

നായനാര്‍ സെവന്‍സ് ഫുട്ബോളിന് തുടക്കമായി!

നായനാര്‍ ഫുട്ബോള്‍ സെവന്‍സിന്‍റെ...

read more