പ്രാദേശീക വാര്‍ത്തകള്‍ചെറുതാഴം കൊവ്വലിലെ ഉണ്ണിപ്രവൻ കുഞ്ഞിരാമൻ അന്തരിച്ചു!

ചെറുതാഴം : കൊവ്വൽ പട്ട്വക്കാരൻ മന്ദിരത്തിന് സമീപം...

read more

കണ്ണൂർ -കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല വടംവലി മത്സരം താറ്റ്യേരിയിൽ !

കണ്ണൂർ -കാസർഗോഡ് ജില്ലാതല വടംവലി മത്സരം...

read more

പരിയാരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുത്തു!

അക്കാദമി ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസ് പരിയാരവും...

read more

കോറോം വോളി ഇന്ന് ആരംഭിക്കും!

കോറോം : യുവശക്തി കോറോം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന   കോറോം...

read more

ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ഓടിക്കോ...!

ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ഓടിക്കോ....

ഇന്ന്...

read more

കുഞ്ഞിമംഗലം നിവാസികളെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി അഷറഫ് യാത്രയായി !

കുഞ്ഞിമംഗലം ഹൈസ്ക്കൂളിനു സമീപം താമസിക്കുന്ന...

read more