പ്രാദേശീക വാര്‍ത്തകള്‍SSLC റിസൾട്ട് സൗജന്യമായ് അർച്ചികൈറ്റ്സ് പിലാത്തറയിലൂടെ!

ആർച്ചികൈറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ എജ്യുക്കേഷനും,...

read more

കുളപ്പുറം സെവൻസിന് ഗംഭീര തുടക്കം!

ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ടൗൺ ടീം പിലാത്തറ എതിരില്ലാത്ത 2...

read more

ധനരാജ് കീഴറയുടെ ആർട് ക്യാമ്പ് പിലാത്തറ ഹോപ്പിൽ !

പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ ധനരാജിന്റെ ചിത്ര സാന്ത്വനം...

read more

വെങ്ങര പ്രീയദർശനി ടി വി ലക്ഷ്മണൻ സ്മാരക വോളി ബോൾ ഫെസ്റ്റ്!

മഹാത്മാ യൂത്ത് സെന്റർ വെങ്ങര ആതിഥ്യമരുളുന്ന...

read more

കുളപ്പുറം സെവൻസിന് ഇന്ന് തുടക്കം!

കുളപ്പുറം വായനശാല$ ഗ്രന്ഥാലയം 68 മത് വാർഷിക...

read more

ഫുട്ബോൾ സെലക്ഷൻ എരിപുരം സ്പോർട്സ് അക്കാഡമിക്ക് നേട്ടം.!

ചെന്നൈ ജെപ്പിയർ സ്കൂളിലേക്കുള്ള ഫുട്ബോൾ സെലക്ഷൻ...

read more

ഫുട്ബോൾ സെലക്ഷൻ എരിപുരം സ്പോർട്സ് അക്കാഡമിക്ക് നേട്ടം.!

ചെന്നൈ ജെപ്പിയർ സ്കൂളിലേക്കുള്ള ഫുട്ബോൾ സെലക്ഷൻ...

read more

ജെ.സി.ഐ. ഏകദിന പരിശീലന ശില്പശാല!

പിലാത്തറ: ജെ.സി.ഐ. പിലാത്തറയുടെ ഏകദിന പരിശീലന...

read more