പ്രാദേശീക വാര്‍ത്തകള്‍പൂരക്കളി മറത്തുകളി മഹോത്സവം നടന്നു!

മാതമംഗലം കേരള സാംസ്കാരിക വകുപ്പും പൂരക്കളി...

read more

ഭിന്ന ശേഷികരായ 11  പ്രതിഭകൾക്ക് പിലാത്തറ  ഹോപ്പ് ഹോപ്പിൽ ആദരം.!

ശാരീരിക വെല്ലുവിളികളെ മനോബലം കൊണ്ട് നേരിട്ട് ജീവിത...

read more

ജ്യോതിസ് 2018 അവാർഡ് വിതരണം !

തങ്ങളുടെ പരിമിതികളെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും ലക്ഷ്യബോധവും...

read more

ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇടയിൽ ട്രക്ക് അപകടത്തിൽ പയ്യന്നുർ സ്വദേശി ജവാൻ മരണപെട്ടു !

മദ്ധ്യപ്രദേശിലെ സാഗറിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇടയിൽ ട്രക്ക്...
read more

സെലസ്റ്റിയ: വിളംബരജാഥ  നടത്തി  !

കല്ല്യാശേരി മണ്ഡലം സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി യുടെ...
read more