പ്രാദേശീക വാര്‍ത്തകള്‍ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച വാഹനമായി പിലാത്തറ വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക !

പിലാത്തറ വാഹന പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ക്രമീകരണം ആഗസ്റ്റ്...

read more

മുൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുഷമാ സ്വരാജ് അന്തരിച്ചു. !

മുൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ സുഷമാ സ്വരാജ് (66)...

read more

വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി സമ്മേളനം നാളെ പിലാത്തറയിൽ !

വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി പിലാത്തറ  യൂണിറ്റ്...

read more

പിലാത്തറ ജവഹർ ബാലജനവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗജന്യ  കരിയർ ഗൈഡൻസ് !

ജവഹർ ബാലജനവേദി മാടായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ്...

read more