പ്രാദേശീക വാര്‍ത്തകള്‍ജെ സി ഐ  പിലാത്തറ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ  സംഘാടക സമിതി യോഗം നടന്നു!

ജെ സി ഐ  പിലാത്തറ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ   സംഘാടക സമിതി...

read more

മഞ്ഞൾ കൃഷി വിളവെടുപ്പ്!

ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ചെറുതാഴം വെസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ...

read more

പഠനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു!

പിലാത്തറ: പിലാത്തറ യു.പി.സ്കൂളിൽ...

read more

പിലാത്തറ വെൽനസ് സെൻറർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു!

ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം ആരോഗ്യമുള്ള മനസ്സും...

read more

കൂട്ടുകാരെ തനിച്ചാക്കി, ഹരികേഷ് യാത്രയായി... !

പിലാത്തറ കോപ്പറേറ്റീവ് കോളേജിലെ ബിബിഎ രണ്ടാംവർഷ...

read more

പിലാത്തറ ഫെസ്റ്റ് സംഘാടക സമിതി  രൂപീകരിച്ചു.  !

ജെ സി ഐ പിലാത്തറയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2019 ഏപ്രിൽ...

read more