പ്രാദേശീക വാര്‍ത്തകള്‍പിലാത്തറ ഫെസ്റ്റ് സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം നടന്നു!

ജെ സി ഐ പിലാത്തറ ഫെസ്റ്റ് സഘാടക സമിതി ഓഫീസ്...

read more

ചെറുതാഴംസെൻറിലെ കുട്ടമത്ത്കാരൻ കൃഷ്ണൻ നിര്യാതനായി!

ചെറുതാഴംസെൻറിലെ കുട്ടമത്ത്കാരൻ കൃഷ്ണൻ (80) ...

read more

ജെ സി ഐ  പിലാത്തറ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ  സംഘാടക സമിതി യോഗം നടന്നു!

ജെ സി ഐ  പിലാത്തറ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ   സംഘാടക സമിതി...

read more

മഞ്ഞൾ കൃഷി വിളവെടുപ്പ്!

ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ചെറുതാഴം വെസ്റ്റ് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ...

read more

പഠനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു!

പിലാത്തറ: പിലാത്തറ യു.പി.സ്കൂളിൽ...

read more