പ്രാദേശീക വാര്‍ത്തകള്‍എ പ്ലസ്സിൽ കണ്ടങ്കാളി സ്കൂൾ ഒന്നാമത്. !

ഹയർസെക്കന്ററി പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എ പ്ലസ്സ്...

read more

രക്ഷിതാക്കളുടെ ആശങ്ക അകറ്റി കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെമിനാർ !

ജെസിഐ പെരുമ്പ യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എസ് സി പ്ലസ് ടു...

read more

കണ്ണൂരിൽ വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം!

പള്ളൂരിൽ സി.പി.എം. മുൻ കൗൺസിലർ വെട്ടേറ്റു...

read more

SSLC റിസൾട്ട് സൗജന്യമായ് അർച്ചികൈറ്റ്സ് പിലാത്തറയിലൂടെ!

ആർച്ചികൈറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ എജ്യുക്കേഷനും,...

read more