പ്രാദേശീക വാര്‍ത്തകള്‍എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ട്രെയിനിങ് നടത്തി !

പിലാത്തറ ആർച്ചി കൈറ്റ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എസ് എസ്...

read more

സിനിമയെ പ്രണയിച്ച ഗോവിന്ദേട്ടൻ യാത്രയായി!

മണ്ടൂരിലെ ഫിലിം ഡയരക്ടർ ശ്രീ പി.പി ഗോവിന്ദൻ പരിയാരം...

read more

പരീക്ഷ പേടി മാറ്റി എങ്ങനെ ഈസിയായി പഠിക്കാം!

പിലാത്തറ Kites Training Wing ,ചെറുതാഴം ,കുഞ്ഞിമംഗലം ,പരിയാരം...

read more

കൊവ്വൽ റെഡ് സ്റ്റാർ കുട്ടികൾക്കായി ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാം നടത്തി.!

ചെറുതാഴം - കൊവ്വൽ റെഡ് സ്റ്റാറിന്റെയും നെഹ്റു...

read more

ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിളിൽ എപ്പിലെപ്സി സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. !

ലോക അപസ്മാര ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹോപ്പ്...

read more

മാന്യമഹാജനങ്ങളെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടന്നു !

പിലാത്തറ ഡോട്ട് കോം  ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ...

read more