കല്യാശ്ശേരി വാര്‍ത്താ വിവരണം

കേരള ക്ഷേത്ര കലാ അക്കാദമി മ്യൂസിയം ഉത്ഘാടനം

2 March 2018
Reporter: pilathara.com

ദാരു ലോഹ ശിലാ മുഖത്തെഴുത്ത് മ്യൂസിയം മാർച്ച് 3 നു ശനിയാഴ്ച ടി.വി.രാജേഷ് MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
loading...