പയ്യന്നൂര്‍ വാര്‍ത്തകള്‍


നാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള" പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും!

"നാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള"യുടെ...

read more

ദേശീയ ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്ക് 9 ന് തുടക്കം!

ചലച്ചിത്ര മേളകള്‍: ജനാധിപത്യത്തിന്റെ...

read more

നാളെ തുടക്കം!

ദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന്  നാളെ...

read more

വില്ലേജ് റോക്ക്സ്റ്റാർ!

സിനിമയിലെ പെണ്ണിടങ്ങൾ.

ഒരു സ്ത്രീ...

read more

വില്ലേജ് റോക്ക്സ്റ്റാർ!

സിനിമയിലെ പെണ്ണിടങ്ങൾ.

ഒരു സ്ത്രീ...

read more

ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാകൾക്ക് മേളയിൽ ആദരം!

ഇന്ത്യൻ പ്രാദേശിക ഭാഷാ സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ...

read more

മണ്ണിലേക്കിറങ്ങിയ സിനിമാകാലം.!

സിനിമ എല്ലായെപ്പോഴും പ്രാദേശികമാണ്. പ്രാദേശികമായ...

read more

ഏദൻ...!

 പലകാഴ്ച്ചകളുടെ...

read more

Share Only Via Mobile Device