പഠിപ്പുര

ക്ഷേത്രകലാ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു!

ക്ഷേത്രകലാ അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ മെയ്...

read more

അര്‍ച്ചനക്ക് ഇന്‍സ്പെയറിന്‍റെ ആദരം നൽകി !

കണ്ണൂര്‍ സര്‍വ്വകലാശാല ബി.എ. ഹിന്ദി...

read more

പരീക്ഷ പേടി അകറ്റാം . ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പഠിക്കാം !

ജെ സി ഐ പിലാത്തറയും ആർച്ചി കൈറ്റ്സ്...

read more

 യൂ പി സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കായി സ്വാതന്ത്രദിന ക്വിസ് !

സ്വാതന്ത്രദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു പിലാത്തറ ഡോട്ട്...

read more

പഠിക്കാം മെഡിക്കൽ സ്ക്രൈബിങ് !

ബേസിക് കോളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു...

read more