പഠിപ്പുര

പഠിക്കാം മെഡിക്കൽ സ്ക്രൈബിങ് !

ബേസിക് കോളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു...

read more

കെ എൽ സി പിലാത്തറയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.!

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭാഷകൾ പഠിക്കാനുള്ള വേദിയായ...

read more

Medical Scribing Course @ Your Town !

A Medical Scribing Specialist is a personal assistant to the physician, performing among many tasks, electronic record keeping...

read more

പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്കായി കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ് പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും!

പയ്യന്നൂർ : ജെ സി ഐ പെരുമ്പയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്ലസ്...

read more

വിഷു അറിവുകൾ!

മേടം ഒന്ന് എത്താറായി (വിഷുവിന്) ..... ഇനി നടാനുള്ള...

read more

റോബോട്ടിക് പഠനം പിലാത്തറയിൽ !

സമ്മർ വെക്കേഷൻ ക്യാമ്പിൽ റോബോട്ടിക്...

read more