സഞ്ചാരം

Succefully completed the 1st 100 KMs Cycle ride of year 2020. Wonderful experience.!

പ്രിയരേ, ഇന്നലെ(2020 ജനുവരി12) ഒരു 100 കിലോമീറ്റർ സൈക്കിൾ...

read more

പിലാത്തറയിൽ നിന്ന് തിരുനെറ്റിക്കല്ല് വരെ ഒരു യാത്ര !

ഒരു മലയോര യാത്ര;
--------------------------------- read more

ഡ്രൈവ് റ്റു ‌ഡൽഹി ചലഞ്ച് !

തളരാത്ത മനസുമായി പ്രജിത്ത് സീറ്റ് ബെൽറ്റ്...

read more

പാർക്കാം ഒരു ദിനം കവ്വായി കായലോരത്താണ്!

വേനലവധിക്കാലം നവ്യാനുഭവമാക്കാൻ...

read more

ഹരിദ്വാർ , ഋഷികേശ് യാത്ര !

ഹരിദ്വാർ ശിവ സന്നിധിയിലേക്കുള്ള പാത. കൂലംകുത്തി...
read more

ഇന്ദിരാ സ്മൃതി മന്ദിരം: ദൽഹി!

ഇന്ദിരാ സ്മൃതി മന്ദിരം: ദൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ...
read more