വാര്‍ത്താ വിവരണം

പിലാത്തറ യിൽ ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു

8 March 2018
Reporter: പ്രജിത്ത്
MRF pilathara , wheelalignment, wheel balancing.nitrogen filling
ലോകോത്തര നിലവാരം ഉള്ള ഇറ്റാലിയൻ wheelalignment, wheel balancing.nitrogen filling തുടങ്ങി അത്യാധുനിക സംവിധാനം വുമായി പിലാത്തറ കു ഒരു പൊൻ തൂവൽ കൂടി 04972 8089600889


Tags:
loading...