കേരളം ജനറല്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ഇരിട്ടി മാക്കൂട്ടം ചുരം റോഡിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു.!

<p>ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് ഇരിട്ടി മാക്കൂട്ടം ചുരം...
read more