കൃഷി

#തക്കാളിയ്ക്കൊപ്പം!

തക്കാളി പൂവിട്ടു തുടങ്ങുന്നു. ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ ഫിഷ്...
read more

പടവലം കൃഷി!

പടവലം  ---------- കേരളത്തില്‍ ധാരാളമായി...
read more

പഴം ജാം എന്തൊരു സ്വാദ് !!

പഴം ജാം ( Banana Jam) ചേരുവകള്‍ : പാളയംകോടൻ പഴം - 25 എണ്ണം  ...
read more

ഒന്നുശ്രെദ്ധിക്കു .... ദയവായി ചപ്പ് ചവറുകൾ തീയിടരുത് !

ദയവായി ചപ്പ് ചവറുകൾ തീയിടരുത്. കരിയിലകൾ കത്തിക്കരുത്....
read more

നെല്ലിക്ക അമൂല്യ ഔഷധം!

നെല്ലിക്ക അമൂല്യ ഔഷധം നെല്ലിക്കയും കറുകയും കറ്റാർ...
read more

പാവലിലെ കൃത്രിമ പരാഗണം!

പാവലിലെ കൃത്രിമ പരാഗണം ടിപ്സ്  പലരും പരീക്ഷിച്ച്...
read more

ജൈവ വിളവിനായ് ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് തയ്യാറാകാം !

ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് പച്ചക്കറികളുടെ ഇഷ്ട തോഴിയാണ്. ഓരോ...
read more