കൃഷി

ചെലവില്ലാ കൃഷി ലാഭകൃഷി!

ബക്കളത്തെ സി. അനില്‍കുമാറിന്റെ കൃഷി സ്ഥലത്ത്...
read more

മറന്നുപോയോ അടതാപ്പിനെ!

        ഒരുകാലത്ത് മലയാളികള്‍ കറികളില്‍ ധാരാളമായി...
read more

#തക്കാളിയ്ക്കൊപ്പം!

തക്കാളി പൂവിട്ടു തുടങ്ങുന്നു. ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ ഫിഷ്...
read more

പടവലം കൃഷി!

പടവലം  ---------- കേരളത്തില്‍ ധാരാളമായി...
read more

പഴം ജാം എന്തൊരു സ്വാദ് !!

പഴം ജാം ( Banana Jam) ചേരുവകള്‍ : പാളയംകോടൻ പഴം - 25 എണ്ണം  ...
read more

ഒന്നുശ്രെദ്ധിക്കു .... ദയവായി ചപ്പ് ചവറുകൾ തീയിടരുത് !

ദയവായി ചപ്പ് ചവറുകൾ തീയിടരുത്. കരിയിലകൾ കത്തിക്കരുത്....
read more

നെല്ലിക്ക അമൂല്യ ഔഷധം!

നെല്ലിക്ക അമൂല്യ ഔഷധം നെല്ലിക്കയും കറുകയും കറ്റാർ...
read more